Notícies

01/07/16 – Inici obres de reforma integral de la consultoria Noroc Consulting a Vilanova del Camí

La consultoria Noroc Consulting ha adjudicat les obres de la reforma integral de les seves instal·lacions a Nou Actis, les obres es duran a terme els mesos de Juliol i Agost.

Les obres consisteixen en una millora integral de totes les instal·lacions i disseny interior (sostres, divisions, instal·lacions elèctriques, mobiliari, exteriors,…) L’execució del projecte es realitzarà sense interrompre l’activitat de la consultoria.

Noroc 1 Noroc 2

15/06/2016 – Finalitzen les obres de reforma de la piscina municipal de Carme

Han finalitzat les obres de reforma de la piscina municipal de Carme en el termini previst i segons projecte inicial.

En aquesta execució s’ha inclòs també l’ampliació dels vestidors del camp de futbol així com millores en el camp de volei i urbanització al voltant del recinte esportiu.

Piscina 1 Piscina 2 Piscina 3

21/03/2016 – Nou Actis inicia les obres de reforma de la piscina municipal de Carme

L’Ajuntament de Carme ha adjudicat les obres de reforma de la piscina municipal (fase 3) a NOU ACTIS, SL.

Les obres consisteixen en l’enderroc de la piscina petita i altres edificacions annexes, permetent així l’ampliació dels espais comuns. Es construiran murs perimetrals amb formigó, edificació de nova sala tècnica per instal·lacions i formació del vas de la piscina amb sistema desbordant.

Els espais comuns es realitzaran a base de lloses de formigó i instal·lació de gespa artificial.

Les obres es van iniciar el 21 de Març i tenen un termini d’execució de 3 mesos.

16/03/2016 – Inici de les obres de construcción de vivenda aïllada en urbanització a l’Espelt – Odena

La vivenda, amb un disseny innovador,  consta de planta baixa i planta soterrani. La planta baixa es caracteritza per la construcció de 3 espais en forma de cubs comunicats entre ells diferenciant la zona de cuina, menjador i habitacions.

La construcció és a base de murs de formigó en cisterna i soterrani. La planta baixa segueix l´estructura de formigó armat  i cobertes planes, els tancaments  exteriors seran a base de pedra granítica.

Els interiors de la vivenda estan caracteritzats per amplis espais  amb molta lluminositat.

L’habitatge està dissenyat en base a una  “ construcció  sostenible” , aïllaments acústics, eficiència energètica, aprofitament de les aigües de pluja  amb cisterna per posterior reutilització per jardinería.

Els acabats interiors es realitzaran seguint un disseny totalment personalitzat.

ESPEL 3 ESPEL 2

ESPEL 4

15/02/2016 – Nou Actis adjudicatària del projecte per l’adequació de la nau industrial de INDUSTRIAL BOROBIL

Les obres d’adequació es duran a terme a la nau industrial de INDUSTRIAL BOROBIL, empresa dedicada al sector del paper i cartró. L’edifici industrial es troba situat al Polígon Pla de Rigat de Vilanova del Camí, amb una superfície de 8.600 m2 i 300 m2 d’oficines i serveis.

Aquestes obres es realitzen per adequar l’edifici industrial segons la normativa vigent de contra-incendis, i consistiran en la formació de molls de càrrega i descàrrega, ignifugació d’estructura metàl·lica (4.500 m2), formació de parets EI-60-90 (1.950 m2), instal·lació de portes correderes tallafocs, adequació de coberta segons normativa contra incendis, obra civil per la instal·lació de maquinària de paper i altres acabats.

Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos.

20160217_143808 20160216_103504

20160216_103624

21/01/2016 – Finalitzen les obres de reforma de la pista esportiva de Montmaneu

Les obres de pavimentació i reforma de la pista esportiva de Montmaneu han finalitzat. S’ha realitzat un paviment de formigó de 15 cm de gruix amb acabat fi, formant pendent als estrems.

També s’ha pavimentat la zona d’accessos a la posta i s’han realitzat treballs de jardineria i adequació del vallat perimetral.

L’execució de les obres s’ha dut a terme minimitzant les molèsties al veïnat.

Els vilatans de Montmaneu ja poden gaudir d’una pista esportiva en bones condicions.

montmaneu 3 montmaneu 1

 


 

30/10/2015 – Finalitzen les obres de remodelació a  GRUP  GONVARRI (Castellbisbal)

Finalitzen les obres de la remodelació dels serveis, banys i vestidors a l´empresa GRUP GONVARRI, situada a Castellbisbal.

S´han enderrocat tot l´interior dels serveis existents, distribucions, instal.lacións elèctriques, aigua, i llum.

El color dominant és el blau, en consonància amb els colors de la imatge corporativa de Grup Gonvarri.

El  paviment és continu de quars de colors blaus integrant-se amb tot l´espai.

gonvarri abans 1gonvarri abans

gonvarri despres 1


30/09/2015 – Iniciades les obres al’Ajuntament de Montmaneu

L’Ajuntament de Montmaneu contracte a NOU ACTIS per realitzar les obres de reforma d’una part de la coberta del cementiri municipal.

Les obres consisteixen en l’enderroc de la coberta i realització d’un forjat nou amb bigues de formigó, revoltó ceràmic i xapa de formigó.

Les bigues de fusta s’han tornat a col·locar per tal de conservar l”antiga estètica.

Una altra obra que es durà a terme és la pavimentació de la pista poliesportiva municipal que està deteriorada en moltes zones, realitzant un nou paviment de formigó llis fi, formant pendent per a la correcta evaquació de les aigües pluvials.

montmaneu 1 montmaneu 2

 

 

 

 

 

 


 

15/07/2015 – Finalització de les obres de HOUGHON IBÉRICA, SA.

Han finalitzat, segons els terminis previstos les obres d´ampliació de la planta d’expedicions de l’empresa HOUGHTON IBERICA,S.A. situada a Barberà del Vallès.

El projecte s´ha realitzat a base de estructura prefabricada, coberta YPSILON i tancaments prefabricats.

L´execució s´ha realitzat en els planings previstos, sense interferir en cap moment en la producción de la planta que no ha hagut d’aturar el seu rendiment.

Amb aquesta actuació NOU ACTIS,S.L. segueix en el seu objectiu de consolidar-se com a empresa especialitzada en la construcción industrial.

 houghton 3houghton 1

 

houghton 5

 

 


 

01/07/2015 – Inici de les obres a l’empresa GONVARRI, SA.

S’han iniciat les obres de remodelació dels serveis a la planta de producción  del GRUPO  GONVARRI,S.A., situada a Castellbisbal, empresa dedicada al sector del metall.

El projecte  consisteix en la construcción de nous serveis, wc/dutxes, vestidors i  la renovació total de les instal.lacions electriques, d’aigua i sanitaris.

Amb aquesta actuació l´empresa Gonvarri, modernitza i actualitza les seves instal.lacions, adequant-se axí a les noves normatives.

 

gonvarri

 

 

08/04/2015 – NOU ACTIS s’adjudica l’ampliació de la nau de HOUGHTON IBÉRICA a Barberà del Vallès.

L’ampliació de les instal·lacions de l’empresa HOUGHTON IBÉRICA, SA, fabricant d’olis i lubricants per a industries a nivell internacional, consisteix en la construcció d’una nau per a la zona d’expedicions.

L’ampliació de 1.300 m2 de planta es realitzarà amb estructura prefabricada i coberta abovedada.

En aquest projecte NOU ACTIS, garanteix la integració dels elements existents amb els nous a construir sense interferir en el funcionament productiu de la planta de HOUGHTON.

La contratació d’aquesta obra assegura un preu final a través del Project Management (Cost obra + Plànning + Qualitat).

20150129_132651

 

08/01/2015 – Acabades les obres d’arranjament de les voravies del Polígon Industrial d’Igualada dels carrers Països Baixos, Itàlia, Av.Europa, Grècia, Portugal. També s’han arranjat els carrers Av. Maria Trulls del Pla de la Massa i el Sant Carles.

S’han dut a terme les intervencions necessàries per l’arranjament, conservació i manteniment de les voreres que estaven en mal estat i falta d’uniformitat.

Les obres s’han realitzat en un termini de dos mesos

20150113_12421720150113_123936

20150113_124800

 

 

 

 

 


 

20/12/2014 – Finalització de les obres realitzades en els encreuaments de l’Avinguda Barcelona, carrer Santa Teresa, carrer Girona i carrer Doctor Padró

A mitjans del mes de Desembre es van donar per finalitzades les obres de renovació del paviment i millora de l’accessibilitat dels encreuaments dels carrrers Santa Teresa, Girona i Dr. Padró amb l’Avinguda Barcelona.

 

20150113_13431620150113_134249

 

 

 

 

 

 


 

 

15/11/2014 – Finalització de les obres d’ampliació de la planta producció de Graphic Packaging

Finalitzen les obres d’ampliació de la planta de producció de l”empresa dedicada a l’embalatge industrial, Graphic Packaging International Spain.

L’ampliació s’ha dut a terme en els terminis previstos i s’ha pogut realitzar sense interrompre en cap moment la producció i l’activitat de l’empresa.

Les obres han consistit en l’ampliació de la planta mitjançant estructura metàl·lica i tancaments de xapa, amb la realització d’un moll de càrrega per a camions, renovació de cobertes i claraboies.

Agraïm la confiança que Graphic Packaging International Spain ha dipositat en NOU ACTIS  per realitzar aquestes obres.

graphic finalitzacio 01

 


 

03/11/2014 – Inici de les obres d’arranjament de voravies al Polígon Industrial d’Igualada

Hem iniciat les obres per l’arranjament de diverses voravies al Polígon Industrial Les Comes d’Igualada. Es preveu una durada de 2 mesos d’execució.

Les obres no afectaran al trànsit rodat de la zona ni als accessos a les indústries ubicades en l’entorn de les obres.

L’objectiu del projecte és la millora de les aceres per l’ús de vianants.

El promotor de les obres és l’Ajuntament d’Igualada.

voravies Les comes