Obres

DISSENYEM, DIRIGIM I COORDINEM EL SEU PROJECTE

Ens ocupem de totes les gestions que comporta dur un projecte de construcció d’edifici industrial, garantint:

  • Cost econòmic d’execució de la seva nau industrial assegurat
  • Termini d’execució mitjançant plànning d’obres detallat
  • Control i certificacions de qualitats
  • Comprovació de la plena funcionalitat de les instal·lacions de la seva nau industrial
  • Gestió total del projecte

 

Construcció industrialObra civil / Obra pública – Obres executades