Ampliacions

NOU ACTIS el·labora estudis al detall a les empreses que necessiten ampliar les seves instal·lacions, tant per incrementar el seu espai productiu i/o logístic o per adequar-les segons les normatives vigents.

En el procés d’ampliació o adecuació es prioritza la no aturada dels processos productius de l’empresa, amb la finalitat de minimitzar l’impacte de les obres a realitzar, això és possible gràcies a la constant comunicació directa amb el client, una de les premises de NOU ACTIS, i la disposició de personal qualificat amb una amplia experiència en aquests tipus de projectes.

Detailed project planning