Manteniment

Manteniment Industrial

h_02Oferim el servei integral per al manteniment de tot tipus d’edificacions industrials, mitjançant la coordinació del nostre personal qualificat, garantint la solució a les necessitats concretes de cada client per a l’adequació a les noves normatives i exigències del mercat. Ampliació d’edificacions industrials, formació de molls de càrrega i zones magatzem.

Serveis:

Ingenyeria:

 • Projectes
 • Legalitzacions i llicències d’obres
 • Gestió de Projectes
 • Seguretat i salut
 • Inspecció i avaluació de patologies

Construcció:

 • Obra civil (obra nova, rehabilitació, ampliació…)
 • Obra per instal·lació maquinaria
 • Divisions i tancaments RF segons normatives vigents en cada moment.
 • Paviments (manteniment, pintures, reparacions, ..)
 • Cobertes ( substitució d’uralites a panells aïllants, reparacions de cobertes, extracció de fums,…)
 • Manteniment, conservació, reforços i reparació de qualsevol tipus d’estructures.

Instal·lacions:

 • Elèctriques (baixa i mitja tensió, estacions transformadores, instal·lacions interiors …)
 • Aigua, calefacció, refrigeració i climatització
 • Instal·lació de baixants i muntants
 • Contra incendis (detecció i protecció)
 • Automatismes
 • Manteniment preventiu i manteniment correctiu.

Mediambient:

 • Instal·lacions fotovoltaiques
 • Instal·lacions biomassa
 • Estalvi energètic

 

Ens encarreguem de tot el manteniment de les seves instal·lacions i d’orientar-los per una millora de la producció de la seva activitat. Realitzem un plànning de treballs amb la finalitat d’afectar el menys possible les activitats de la seva empresa. Posem a disposició de cada client un mateix equip d’operaris que facilita el coneixement de les necessitats que es produeixen en tot moment.